תקנון אתר מייטריפ

 

כללי

 1. האמור בתקנון זה הינו בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, וכל האמור בו מתייחס לנשים וגברים.
 2. כותרות התקנון הן לנוחיות בלבד ואין ליחס להן כל משמעות אחרת.
 3. בתקנון זה מפורטים תנאי השימוש באתר מייטריפ (להלן: "האתר"), הינך מתבקש, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ו/או שימוש במידע הקיים באתר או מידע שניתן להשיג באמצעות האתר, לקרוא את התנאים המנויים להלן (להלן: "תנאי השימוש") שכן תנאים אלה הינם הסכם מחייב בינך לאתר. אם אינך מסכים לתנאים אלו הנך מתבקש לחדול מלעשות שימוש באתר זה.
 4. כל אדם העושה שימוש כלשהוא מכל סוג באתר, או עושה שימוש באתר שהופנה אליו על ידי אתר מייטריפ, יראה כאילו הוא מודע  ומסכים לתנאי השימוש באתר,  וכי הוא קרא את התקנון, ומקבל עליו את כל האמור בו, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או בעלי האתר ו/או מפעיל אתר ו/או מי מטעמם.
 5. האתר מפעיל שירות של השוואת מחירים בין מספר אתרים מובילים ומספר סוכנויות, המשתנים מעת לעת. האתר אינו סורק את כל האתרים וכל סוכנויות הנסיעות,  והשוואת המחירים בו נעשית במסגרת המידע הקיים באתרים ובסוכנויות הנסרקות באותה עת בלבד.  האתר אינו מתחייב כי במסגרתו יופיעו כל הדילים ו/או עסקאות הקיימות בשוק התיירות באינטרנט או בכלל.
 6. האתר ותכניו עשוים להופיע במדיות תקשורתיות נוספות למעט האינטרנט וכל התנאים המופיעים בתקנון זה חלים גם על כל מדיה אחרת בה יופיעו תכני האתר.
 7. תנאי שימוש אלה יהיו נתונים לשינויים , ככל שבעלי האתר ו/או מי מטעמם יראו לנכון לשנותם, והם שומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים בכל עת וללא כל מסירת הודעה כלשהי לגולשי האתר.תנאים אלה ככל שיחולו בהם שינוים הם התנאים המחייבים מרגע שיפורסמו באתר.

מטרת האתר

 1. מייטריפ הינו אתר, אשר מטרתו היא השוואת מחירים בענף התיירות במגוון רחב של עסקאות שונות, כפי שהן מפורסמות באתרי התיירות השונים ובאמצעות סוכנויות. האתר משווה את העסקאות, בהתאם לנתונים שהוזנו על ידי המחפש עצמו.
 2. האתר מרכז את העיסקאות השונות, כפי שמצא אותן בהתאם לדרישות החיפוש, והוא מפנה את גולשי האתר לאתרי התיירות והסוכנויות לשם ביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, האתר אינו מוכר ו/או מספק עיסקאות בתיירות.

הגבלת האחריות של בעלי ומפעילי האתר

 1.  האתר אינו אתר המוכר עיסקאות לתיירות, אלה אתר להשוואת עיסקאות שונות בתחום התיירות, ואין לראות באתר כמי שחב באחריות כלשהי בנוגע למכירת העיסקאות.
 2. העיסקאות ו/או השירותים ו/או כל דבר המוצע למכירה מוצע על ידי אתרי התיירות והסוכנויות הנסרקים על ידי האתר ועל ידם בלבד. האתר אינו אחראי לנכונות המידע ו/או לכל פרט הקיים הנוגע לעיסקה מסוימת כגון מועד העיסקה, יעד העיסקה, טיב העיסקה, המוכר  ועוד.
 3. המידע המופיע באתר מוצג בתום לב, והכל לצרכי השוואת מחיר, אין האתר מתחייב כי לא תיווצר שום תקלה טכנית מכל סוג שהוא, ואין האתר אחראי לכל טעות העלולה להופיע במידע המופיע באתר ו/או במידע המועבר אליה על ידי צד ג'.במידה ותתגלה טעות כלשהי במידע המופיע באתר, יעשה האתר כל שביכולתו לתקן מידע זה.

 

 1. המשתמש מצהיר בזאת שידוע לו כי האתר ו/או מפעילו לא יהיה אחראי לכל נזק  כלשהוא שיגרם, במישרין או בעקיפין למשתמש באתר בעקבות שימוש באתר או הסתמכות על מידע המופיע באתר.
 2. התכנים המופיעים באתר הינם תכנים שעלו כתוצאה מחיפוש באתר, תכנים אלה מועברים לאתר כפי שהם והינם באחריותם הבלעדית של אתרי התיירות והסכנויות ושלהם בלבד.

 

 1. למען הסר ספק, כל מידע המופיע באתר אינו מהווה המלצה בכל סוג שהיא לרכישת עיסקאות בתיירות, וכן כל מידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע בכל הנוגע לאיכות וטיב המוצרים ו/או השירותים.
 1. המידע המופיע באתר הוא כזה שנתקבל
  מצדדים שלישיים, ללא אחריות מכל סוג שהוא של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו.
  האתר אינו אחראי לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים
  השלישיים ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים
  השלישיים.

 

סמכות שיפוט

ההסכם הזה יפורש וידון בהתאם לחוקיה של מדינת ישראל, והנך מסכים ליתן סמכות שיפוט בלעדית אך ורק למערכת בתי המשפט בתל אביב, בקשר לכל סכסוך שעשוי להתקיים בינך לבין האתר.